Back.png

Elektrotehnika

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

- osnove elektrotehnike,

- elektrina,

- potencial,

- Ohmov zakon, upornost vodnikov,

- upornost ampermetrov in voltmetrov,

- moč in električno delo, izkoristek električnih naprav,

- zaporedna in vzporedna vezava,

- mešane vezave,

- mostički, delilniki napetosti,

- elektrostatika,

- kondenzator in vezja s kondenzatorji,

- magnetno polje,

- magnetna vezja,

- indukcija in transformator,

- izmenična tok in napetost,

- upor, tuljava in kondenzator v izmeničnem tokokrogu,

- vzporedna RLC vezja,

- zaporedna RLC vezja,

- mešane vezave,

- realni elementi,

- kompenzacija jalove moči,

- trifazni sistemi,

- bipolarni tranzistor in njegova uporaba,

- tranzistorji s poljskim efektom in njihova uporaba,

- operacijski ojačevalnik in njihova uporaba,

- ojačevalniki,

- oscilatorji

- filtri,

- računanje v različnih številskih sestavih,

- osnove Boolove logike,

- poenostavljanje preklopnih vezij,

- preprosta preklopna vezja pomnilne celice (flip-flopi),

- lestvični diagrami in ustrezni programi,

- sekvenčna vezja (števci in registri),

- električna poljska jakost,

- napetost in potencial,

- snov v električnem polju,

- kondenzatorji,

- enosmerni tok,

- tokovno polje,

- Ohmov zakon,

- Kirchoffovi zakoni,

- električna moč in energija,

- metode za razreševanje vezij teoremi,

- magnetno polje,

- magnetna poljska jakost, gostota magnetnega pretoka,

- magnetna sila,

- magnetni pretok, magnetni upor,

- magnetna indukcija,

- Faradayev indukcijski zakon,

- Lentzovo pravilo,

- indukcija pri premikanju vodnika in vrtenju zanke,

- transformator,

- izmenični tokovi in napetosti,

- linearni elementi v izmeničnem tokokrogu,

- realni elementi,

- nihajni krogi,

- prehodni pojavi,

- četveropoli,

- trifazni sistemi,

- bipolarni tranzistor,

- unipolarni tranzistor,

- uporaba nelinearnih elementov v raznih elektronskih vezjih,

- operacijski ojačevalnik in njegova uporaba,

- analiza regulacijskih sistemov, 

- četveropoli,

- številski sistemi,

- logične funkcije,

- logična vezja (multipleksorji,… ),

- spominske celice (flip-flopi),

- sekvenčna vezja (registri, števci,… )...

 

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji