Back.png

Statistika

Pokrivamo različne teme. Naj naštejemo samo nekatere :

- analiza zahtevnejših časovnih vrst,

- analiza časovnih vrst,

- analiza odvisnosti in povezanosti,

- aritmetična sredina, modus, mediana,

- frekvenčne porazdelitve,

- kontingenca in asociacija

- kvantili,

- mere variabilnosti in analiza koncentracije,

- normalna porazdelitev,

- ocenjevanje parametrov,

- relativna števila: indeksi, strukture, statistični koeficienti,

- teorija vzorčenja.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji