Back.png

Srednja šola in gimnazija

 

Slovenščina

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

- priprave na maturo,

- tvorjenje besedil,

- razvoj jezika,

- besedotvorje,

- pravorečje,

- pravopis,

- književnost,

...

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji