Back.png

Srednja šola in gimnazija

 

Biologija

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

- življenje,

- zgradba in delovanje celice,

- geni in dedovanje,

- evolucija,

- zgradba in delovanje organizmov,

- ekologija,

- biologija celice,

- fiziologija človeka,

- biodiverziteta in evolucija.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji