Osnovna šola

11.png
58.png

Francoščina

5.gif
Angleška.png

Španščina

14.gif
Nemška_zastava.png
31.gif

Geografija in zgodovina

Italijanščina

Srednja šola in gimnazija

10.gif
58.png

Francoščina

Poslovne finance 2.jpg
66.gif
Angleška.png

Španščina

Statistika.png
67.gif

Nemščina

Italijanščina

Programiranje.jpg
64.gif

Geografija in zgodovina

Elektrotehnika.jpg
Mehanika.jpg

Naši področni vodje

Nina Kolar

Vodja jezikoslovcev

Maja Bizjak

Vodja fizikov

Sara Koren

Vodja kemikov

Breda Horvat

Vodja matematikov

Iniciativa Pedagogi in učitelji

© 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji