Back.png

Poslovne finance

Pokrivamo različne teme. Naj naštejemo samo nekatere :

- anuitete,

- linearno programiranje in reševanje optimizacijskih problemov,

- matrike, determinante, sistemi enačb,

- navadno obrestni račun,

- obrestno obrestni račun,

- verjetnostni račun.

 

- analiza bilance stanja,

- analiza poslovnega izida

- analiza denarnih tokov

- časovna vrednost denarja,

- donosnost naložbe,

- finančna analiza,

- finančne odločitve,

- investicijske analize,

- knjiženje poslovnih dogodkov,

- ocena tveganja,

- ocena stroškov kapitala,

- temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu,

- upravljanje z obratnim kapitalom,

- vrednotenje naložb.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji