Back.png

Osnovna šola

 

Slovenščina

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

9. razred

- besedotvorje,

- priredja,

- priredno zložena poved,

- medmet,

- členek,

- predlog,

- pravopis,

- besedoslovje,

- besedilne vrste.

  

 

8. razred

- glagol ponovitev,
- glagol število,
- glagolski naklon,
- glagolski vid,
- namenilnik,
- nedoločnik,

- večstavčna poved,
- vejica v podredni povedi,
- veznik,

- časovni odvisnik,
- dopustni odvisnik,
- krajevni odvisnik,
- načinovni odvisnik,
- namerni odvisnik,
- osebkov in predmetni odvisnik,
- osebkov odvisnik,
- pogojni odvisnik,
- predmetni odvisnik,
- prilastkov odvisnik,
- vzročni odvisnik,

- pregled odvisnikov,
- vrste odvisnikov,

- osebna lastna imena,
- raba male začetnice,
- stvarna lastna imena,
- zemljepisna lastna imena.

 

7. razred

- glagol,

- kazalni zaimki,

- sklanjatve,

- poved in stavek,

- povedek in osebek,

- povratni svojilni zaimek,

- predlog,

- stavčni členi,

- vprašalni zaimki.

 

 

6. razred

- besedna družina,

- glagol,

- nedoločnik in namenilnik,

- osebni zaimki,

- oklepaj,

- premi in odvisni govor,

- pridevnik,

- nadpomenke in podpomenke,

- prislov,

- samostalnik,

- skloni,

- števnik,

- stopnjevanje pridevnika,

- vzrok posledica,

- zaimki.

  

 

5. razred

- nadpomenke,

- podpomenke,

- pomanjševalnice,

- protipomenke,

- sopomenke,

- predlogi,

- vrste pridevnika,

- samoglasniki in soglasniki,

- samostalnik, spol, število,

- rimske številke,

- velika začetnica,

- vejica,

- vprašalna poved,

- zlogi in deljenje besed.

  

 

4. razred

- protipomenke,

- sopomenke,

- nadpomenke,

- podpomenke,

- glas e,

- povedi,

- predlogi,

- nikalne povedi,

- piktogrami,

- vejice, pike,

- velika začetnica.

 

 

3. razred

- nadpomenke in podpomenke,

- protipomenke,

- sopomenke,

- pisanje števnikov,

- velika začetnica,

- predlog,

- raba časovnih oblik glagola,

- stopnjevanje pridevnika,

- vrste povedi.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji