Back.png

Osnovna šola

 

Nemščina

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

9. razred

- predlogi an, auf, in, vor, hinter, neben s 3. sklonom, 

- enostavni preteklik Präteritum,

- predlogi an, auf, in, vor, hinter, neben s 4. sklonom, 

- prihodnjik Futur I, 

- stopnjevanje pridevnika, 

- sklanjanje pridevnika,

- vprašalnice Was für ein .../eine ...? Welcher, welche, welches,

- časovni odvisnik z als.

 

8. razred

- modalni glagoli, 

- osebni zaimek v 3. in 4. sklonu, 

- ločljivo sestavljeni glagoli, 

- velelnik, 

- perfekts pravilnimi glagoli, 

- predlogi s 3. in 4. sklonom, 

- perfekt z nepravilnimi glagoli, 

- vezniki weil, dass, wenn.

 

7. razred

- sedanjik glagolov sein in haben,

- osebni zaimki,

- pravilni glagoli v sedanjiku, 

- določni in nedoločni člen, 

- ednina – množina, 

- nepravilni glagoli v sedanjiku, 

- tvorjenje povedi, 

- predlogi, 

- nikalnici nicht in kein.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji