Back.png

Osnovna šola

 

Fizika

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

9. razred

- gibanje – enakomerno pospešeno,

- II. Newtonov zakon,

- prožnostna energija,

- potencialna energija,

- kinetična energija,

- moč in toplotni tok

- energijske pretvorbe,

- delo,

- temperatura, notranja energija in toplota,

- segrevanje teles s toplot,

- delo opravljamo z orodji,

- delo, moč in toplotni tok,

- električni tok, napetost, moč, upornost,

- električno polje in naboj,

- električno delo,

- magnetizem.

 

 

8. razred

- merski sistem,

- ploščina, prostornina, gostota,

- svetloba,

- premo in enakomerno gibanje,

- sile,

- ravnovesje sil,

- zakon o vzajemnem učinku,

- sestavljanje vzporednih sil,

- trenje in upor,

- sestavljanje nevzporednih sil,

- tlak,

- vzgon.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji