Back.png

Osnovna šola

 

Angleščina

Pokrivamo vsa poglavja. Naj naštejemo samo nekatera :

9. razred

- izražanje sedanjosti,

- izražanje preteklosti,

- izražanje prihodnosti,

- vsi časi,

- trpnik,

- pogojni odvisniki in časovni odvisniki za prihodnost,

- modalni glagoli,

- pogojni odvisniki in časovni odvisniki za prihodnost,

- besedotvorje,

- nepravilni glagoli.

 

 

8. razred

- Present Simple & Present Continuous,

- Present Perfect,

- Past Simple & Past Continuous, 

- Future Simple & Going to Future,

- glagolski časi,

- modalni glagoli,

- pridevniki, prislovi in stopnjevanje,

- vprašanja in vprašalni pristavki,

- nepravilni glagoli.

 

 

7. razred

- Present Simple,

- Present Continuous,

- Present Simple & Present Continuous,

- Past Simple,

- Past Continuous,

- Past Simple & Past Continuous,

- stopnjevanje pridevnikov, 

- izražanje količine.

 

 

6. razred

- osebni zaimki,

- ednina, množina,

- glagol biti ”to be“,

- glagol ”have got“,

- svojilni zaimki,

- predlogi kraja,

- modalni glagoli,

- Present Simple.

 

 

 5. razred

- It’s time for,

- Animals and plants,

- Clothes and shoes,

- Let’s eat,

- In my town,

- People and countries,

- Sports,

- Food,

- Special days.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji