• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr Social Icon
  • Instagram

Zakupljen čas na mesec :

Predmeti :

MAT-FIZ-KEM-SLO-ANG-NEM-FRA-ŠPA-ZG-GEO-BIO

Razredi / letniki : od 3. razreda OŠ do vključno 4. letnika SŠ /  GIM

Strokovni predmeti v SŠ in GIM

Pomoč pri domačih nalogah

Pregled / poprava domačih nalog

Preverjanje znanja pred pisnim in ustnim ocenjevanjem

Pomoč pri domačem učenju

Pomoč pri pripravi seminarskih nalog

Pomoč pri pripravi govornih nastopov (slovenski jezik)

Pomoč pri pripravi govornih nastopov (tuji jezik)

Prednostna obravnava

Pomoč pri domačem branju

Možnost kasnejšega ogleda video pogovorov z učiteljem

Webinarji s priznanimi strokovnjaki za vzgojo, namenjeni staršem (štirikrat letno)

Garancija zadovoljstva

Garancija uspeha (glej pogoje)

Možnost dodatne nadgradnje paketa

Pomoč pri popravnih izpitih

Pomoč pri pripravah na maturo

Obveščanje staršev

Verificirani učitelji

Pogovor z native speakerjem

Pogovor z učiteljem tujega jezika

Vključena storitev : »Slikaj nalogo in prejmi rešitev z razlago«

Lektoriranje (slovenski jezik)

Iniciativa Pedagogi in učitelji

© 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji