V Zavodu Atriya cenimo vašo zasebnost in tako ves čas skrbimo za varstvo osebnih podatkov ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. V Politiki o varovanju osebnih podatkov, ki je v nadaljevanju, vam predstavljamo, katere vaše osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave in tudi kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov.

Politika varovanja osebnih podatkov

 1. Uvodno določilo

 2. Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

 4. Rok hrambe osebnih podatkov

 5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 7. Veljavnost politike

 

1. Uvodno določilo

Zavod Atriya., se zaveda in spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. Z dokumentom Politika o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: politika) vas seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani Zavod Atriya , ter vašimi pravicami na tem področju.

2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to politiko, je Zavod Atriya , Podbreznik 15, Novo mesto (v nadaljevanju: Zavod Atriya . ).

V Zavodu Atriya  je bila imenovana Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na  elektronskem naslovu adi@vzgoja-otrok.net.

3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

a) Obdelava na podlagi pogodbe

Posameznik je z registracijo v sprejel   

 1. Zavod Atriya spletišča: registracija in identifikacija ob ponovnem obisku spletišča, neposredno trženje.

 1. Spletna trgovina: izvedba spletnega nakupa, obveščanje o statusu naročila, dostava, izvedba plačila, dodeljevanje ugodnosti, izvajanje reklamacijskih postopkov, odkrivanje zlorab, izvajanje reklamacijskih postopkov.

b) Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Zavod Atriya lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa Zavoda Atriya , ali tretje osebe, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Na podlagi tega pravnega temelja Zavod Atriya izvaja naslednje obdelave:

- analiza nakupnih podatkov v psevdonimizirani obliki za sprejemanje strateških in taktičnih odločitev, analiza nakupnih podatkov v anonimizirani obliki za posredovanje podatkov izvajalcem, kontaktiranje posameznika z namenom anketiranja na temo bonitetnega sistema ali ponudbe izdelkov in storitev Zavoda Atriya , neposredno trženje tudi na podlagi analiz osebnih podatkov, pri čemer se uporabijo le osnovni podatki pri uporabi storitve, višina nakupa, način plačila, prodajno mesto in datum.

- Spletna trgovina:  neposredno trženje, analiza nakupnih transakcij v psevdonimizirani obliki za sprejemanje strateških in taktičnih odločitev.

c) Obdelava na podlagi privolitev

Zavod Atriya lahko izvaja obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika v primerih, ko obdelave zajamejo večji obseg osebnih podatkov, in sicer s področja nakupnih navad. Zavod Atriya obdeluje podatke na podlagi privolitve za tri namene:

- Privolitev za uporabo podatkov iz pristopnice in nakupnih podatkov za namen proučevanja nakupnih navad in posledično ciljnega trženja. Tako je posameznik upravičen do posebnih, prilagojenih ponudb in ugodnosti.

- Privolitev za uporabo podatkov iz pristopnice, podatkov iz nakupljenih izdelkov ter uporabe Zavod Atriya  spletišč in mobilnih aplikacij za povabilo k sodelovanju v tržnih raziskavah in posredovanje rezultatov v anonimizirani obliki partnerjem.

- Privolitev za uporabo telefonske številke in elektronskega naslova za  pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Zavod Atriya in njegovi poslovni partnerji.

 

Pri obdelavah na podlagi privolitev lahko Zavod Atriya uporablja tudi podatke o nakupljenih izdelkih in koriščenih ugodnostih.

Posameznik lahko privolitev odda in prekliče kadarkoli na naslednji način:

a) pisno na naslov: Zavod Atriya, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto  ali adi@vzgoja-otrok.net;

b) na razlaga.net, kjer se identificira, soglasje uredi enostavno s klikom okenca privolitve;

c) s klicem na 069 624 426.

4. Rok hrambe osebnih podatkov

Roki hrambe se razlikujejo glede na zbirko osebnih podatkov, in sicer:

a) Bonitetni sistem: podatki o uporabi  se hranijo 5 let, pri čemer se podatki o vsebini nakupa hranijo največ 4 leta.

b) Zavod Atriya spletišča: podatki o aktivnostih na Zavod Atriya spletiščih se hranijo 5 let, pri čemer se podatki o vsebini nakupa hranijo največ 4 leta.

c) Spletna trgovina:  podatki o nakupih  se hranijo 5 let, pri čemer se podatki o vsebini nakupa hranijo največ 4 leta.

5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Zavod Atriya pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda z obrazcem pisno na adi@vzgoja-otrok.net ali na naslov Zavod Atriya, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

 

Izpolnitev upravičene zahteve Zavod Atriya izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. Zavod Atriya o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

a) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 1. vrste osebnih podatkov;

 2. kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;

 3. roki hrambe;

 4. obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;

 5. pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;

 6. kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

 7. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

 

Na podlagi zahteve Zavod Atriya izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

 

b) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Zavod Atriya popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

c) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

 2. posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

 3. posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

 4. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

 5. osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 1. podatki niso točni,

 2. je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,

 3. Zavod Atriya podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,

 4. je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

 

e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Zavod Atriya in tiste, ki so nastali z opravljanjem nakupov v primeru nakupov v spletni trgovini, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in ga bo posameznih lahko prevzel na Portalu.

f) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi potrošnika, torej obdelave z namenom kontaktiranja za izvajanje anketiranja ter neposredno trženje v primeru uporabe zgolj osnovnih podatkov pri uporabi. Obrazec zahteva po pravici iz GDPR.

 

6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

 

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov adi@vzgoja-otrok.net  ali po pošti na naslov: Zavod Atriya, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

7. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na razlaga.net. Pravila so bila zadnjič posodobljena 23.07.2020.

Iniciativa Pedagogi in učitelji

Zavod Atriya

© 2015 - 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji