1.They are eating ice cream.

REŠITEV : Ice cream is being eaten by them.

 

RAZLAGA : Trpnik v času Present Continuous se tvori z AM / IS / ARE ( v tem primeru je to IS ) in BEING in PAST PARTICIPLE ( 3. obliko glagola – v tem primeru je to EATEN )

Torej : AM / IS / ARE + BEING + PAST PARTICIPLE

 

2. Have they read the book ?

 

REŠITEV : Has the book been read ( by them ).

RAZLAGA : Trpnik v času Present Perfect se tvori s HAS / HAVE ( glede na osebo – v tem primeru je v trpniku 3. oseba ednine IT ) in BEEN in PAST PARTICIPLE(3. oblika glagola – READ ). V tem primeru je vprašalna poved.

TOREJ : HAVE / HAS + BEEN + PAST PARTICIPLE

 

3. Factories cause a lot of pollution.

 

REŠITEV : A lot of pollution is caused by factories.

 

RAZLAGA : Trpnik v času Present Simple se tvori z IS / AM / ARE ( glede na osebo. V tem primeru je to IS ) in PAST PARTICIPLE (3. obliko glagola – CAUSED).

TOREJ : AM / IS / ARE + PAST PARTICIPLE

 

Trpnik se na splošno tvori tako, da predmet tvornega stavka ( v tem primeru je to A LOT OF POLLUTION ) postavimo na prvo mesto v stavku. Temu sledi glagolska oblika ( v tem primeru je to IS CAUSED ) in na koncu še BY ( ko hočemo poudariti vršilca dejanja ).

Iniciativa Pedagogi in učitelji

© 2020 Iniciativa Pedagogi in učitelji